Sophie-43.jpg
Foto: Hervé Weitz

Foto: Hervé Weitz

Jag arbetar med lugn, närvaro och nyfikenhet.
Jag vill se djupare för att hitta roten, jobba med helheten för att läka. Mina behandlingar handlar om att följa klientens energier och flöden för att känna vart blockeringarna sitter, med målet att skapa självläkning och balans.
Jag behandlar för att skapa långsiktiga resultat, öka din kroppsmedvetenhet och kraft.
— Sofie